efainlacluj.ro

Codul Fiscal modificat din nou de guvern. Cu cat creste impozitarea de la 1 ianuarie. Toate detaliile

Creșterea impozitului pe dividende și noile reguli privind distribuirea acestora unei persoane juridice, potrivit Ordonanței 16/20222 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal


Ordonanța 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul
Fiscal


În data de 15.07.2022 Guvernul a oficializat Ordonanța care aduce ample și considerabile modificări la Codul Fiscal. La aceeași dată Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial numărul 716. Ordonanța Guvernului aduce modificări semnificative în ceea ce privește creșterea impozitului pe dividende precum și în ceea ce privește regulile de distribuire a acestora unei persoane juridice.

Modificarea impozitării dividentelor

Prima modificare la impozitarea dividentelor cuprinsă în Ordonanța 16/2022 este reprezentată de creșterea impozitului de la 5 % la 8 %.
Astfel, impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.

Termenul de intrare în vigoare al modificăriilor privind impozitarea divident

Noul impozit se va aplica veniturilor din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023.
De exemplu: În cazul în care dividendele pentru anul 2021 au fost aprobate, dar nu au fost distribuite în anul 2022, iar această activitate de distribuire a lor va avea loc până la finalul anului 2022 cota de impozitare a dividendelor va fi de 5%.

De exemplu: În cazul în care dividendele pentru anul 2021 au fost aprobate în anul 2022, dar nu au fost distribuite până în prezent, iar această activitate de distribuire a lor va avea loc după data de 01.01.2023 cota de impozitare a dividendelor va suporta o majorare. Aceasta va fi de 8%.

Scutiri de impozit pe dividende a cotei de 8%

Cota de impozitare la 8% nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă, la data plăţii dividendelor, fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a.
persoana juridică beneficiară a dividendelor:
i. deţine minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice române care plăteşte dividendele, pe o perioadă de un an împlinit până la data plăţii acestora inclusiv;
ii. este constituită ca o «societate pe acţiuni», «societate în comandită pe acţiuni», «societate cu răspundere limitată», «societate în nume colectiv», «societate în comandită simplă» sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidenţa legislaţiei române;

b.
persoana juridică care plăteşte dividendele:
i. este constituită ca o «societate pe acţiuni», «societate în comandită pe acţiuni», «societate cu răspundere limitată», «societate în nume colectiv», «societate în comandită simplă» sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidenţa legislaţiei române;
ii. plăteşte, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit.
iii. plăteşte, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit;
În aceste cazuri se va aplica cota de impozitare de 5%.

Excepții de neimpozitare – Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

Dividendele distribuite unei persoane juridice române de o filială a sa situată într-un stat membru, inclusiv cele distribuite sediului său permanent situat într-un alt stat membru decât cel al filialei, sunt neimpozabile dacă persoana juridică română întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

i. este constituită ca o «societate pe acţiuni», «societate în comandită pe acţiuni», «societate cu răspundere limitată», «societate în nume colectiv», «societate în comandită simplă» sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidenţa legislaţiei române;

ii. plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit, potrivit legislaţiei naţionale;

iii. deţine minimum 10% din capitalul social al filialei situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele;

iv. la data înregistrării venitului din dividende deţine participaţia minimă prevăzută la pct. iii, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin un an;


Excepția de neimpozitare intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea Ordonanței 16/2022 în Monitorul Oficial. Aceste excepții se aplică începând cu data de 18 iulie 2022.

Scutirea de impozit a profitului reînvestit


Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit.


Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1 – Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), respectiv în clasa 2.2.9 – Calculatoare electronice şi echipamente periferice. Maşini şi aparate de casă, control şi facturat din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Alte excepții de neimpozitare prevăzute de Codul Fiscal


La calculul rezultatului fiscal, următoarele venituri sunt neimpozabile:
i. dividendele primite de la o persoană juridică română;
ii. dividende primite de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terţ, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine la persoana juridică străină din statul terţ, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile aplicabile, pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende

Sursa: Cabinet de Avocatura Boncaciu

Read Previous

Satelitii lui Elon Musk vizibili la Cluj. Cum s-au vazut in Parcul Natural Apuseni. Galerie FOTO & VIDEO

Read Next

Expozitie de bonsai la Cluj. Unde si cand va avea loc