efainlacluj.ro

La Cluj se vor produce membre artificiale 3D pentru cei cu amputatii

În urma evaluării la nivel național realizată prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – ANPCDEFP, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a obținut cel mai mare punctaj dintre universitățile participante,câștigând locul I cu un proiect de cooperare în învățământul universitar în valoare de aproximativ 200.000 de euro.

Proiectul vizează dezvoltarea unor soluţii de realizare a unor noi tipuri de sisteme mecatronice biomimetice concepute şi realizate prin printare 3D care să vină în sprijinul persoanelor cu nevoi speciale (cu braţe amputate). Proiectul are un profund caracter trans şi inter-disciplinar, pe lângă tehnologiile de fabricaţie moderne (de printare 3D), fiind vizate şi alte domenii avansate cum ar fi cel de mecatronică şi robotică, programare, inteligenţă artificială, materiale inteligente, medicină, realitate virtuală / realitate augmentată, etc.

Prin natura lui, proiectul va atrageprincipalele instituţii publice şi private ce activează la nivel European în domeniul printării 3D, respectiv domeniul de bio-mecatronică avansată în vederea constituirii unei reţele de cercetare avansatecapabile să conceapă şi să dezvolte o serie de strategii comunela nivel educaţional şi de cercetareîn vederea formării unor specialişti capabili să dezvolte aplicaţii în domenii de cercetareavansate ce implică metodele moderne de fabricaţie(printare 3D), respectiv domeniul bio-mecatronicii pentru realizarea unor sisteme biomimetice care să vină în sprijinul persoanelor cu nevoi speciale (principalii beneficiari vizaţi de rezultatele proiectului EMERALD)

La nivelul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, proiectul EMERALD se va derula şi va fi implementat în perioada 2022-2023 prin intermediul bunei relaţii de colaborare existente între Departamentul de Ingineria Fabricaţiei din cadrul Facultăţii de Inginerie Industrială, Robotică şi Managementul Producţiei, respectiv Departamentul de Mecatronică şi Dinamica Maşinilor din cadrul Facultăţii Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică, cooperare de succes în urma căreia au fost câştigate şi derulate sau, sunt în derulare şi alte proiecte strategice de cooperare importante şi de succes la nivel european, cum sunt proiectele ERASMUS KA 203 MIND (https://www.project-mind.eu/) şi proiectul ERASMUS KA 226 BRIGHT (https://brightproject.eu/) în care UTCNa avut şi are rolul de instituţie coordonatoare / instituţie câştigătoare a competiţiei organizate sub egida ANPCDEFP.

Coordonatorii proiectului EMERALD sunt domnii profesori Conf.dr.ing Răzvan Păcurar şi Conf.dr.ing. Sergiu Dan Stan.

Read Previous

VIDEO. Rectorul UBB, prezinta in 16 minute cum putem face fata situatilor grele pe care le intampinam

Read Next

Stenograma. Cum a luat Ceausescu decizia de schimbare a numelui orasului Cluj in Cluj-Napoca

Leave a Reply