Spațiul hidrografic Someș-Tisa iese de sub incidența codurilor hidrologice.