efainlacluj.ro

Universitatea Tehnica Cluj proiect privind utilizarea inteligentei artificiale în administratia publica

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și Universitatea Tehnică din ClujNapoca (UTCN) au organizat marți, 5 aprilie 2022, la Cluj-Napoca, o consultare publică privind obiectivele și principalele direcții de acțiune conturate până în prezent pentru prima strategie națională de inteligență artificială (AI), ca parte a proiectului ”Cadru Strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică”.

Scopul consultării a fost consolidarea colaborării dintre mediile public, privat și academic, printr-un efort concertat care să cristalizeze direcțiile și livrabilele necesare pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor AI în societate și în economia românească.

„Inteligența artificială este o parte esențială a procesului de transformare digitală, iar beneficiile utilizării tehnologiilor AI pentru autoritățile administrației publice locale sunt substanțiale. Dialogul cu participanții și stakeholderii ne permite identificarea oportunităților și provocărilor pe care tehnologiile inovative le prezintă pentru administrație, mediul de afaceri și mediul academic. Inteligența Artificială are capacitatea de a revoluționa activitatea instituțiilor publice”, a declarat Dragoș Vlad, președintele ADR.

În intervenția online, domnul Marcel Boloș, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), a subliniat rolul MCID în adoptarea tehnologiilor emergente pentru livrarea serviciilor publice: „Inteligența artificială, blockchain, internet of things – folosirea acestor tehnologii de ultimă generație și consolidarea cooperării interinstituționale vor încuraja cercetarea, inovarea și digitalizarea în administrație. Știm cu toții cât de complex este procesul de transformare digitală. Dar acest proces este ireversibil, așa cum ne-o demonstrează exemplul altor state membre ale Uniunii Europene care au parcurs etapele transformării digitale în sectorul public. Felicit ADR și UTCN pentru acest proiect care contribuie, fără îndoială, la consolidarea e-guvernării în România”.

Doamna Prorector Prof.dr.ing. Daniela Popescu, a precizat că „Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Autoritatea pentru Digitalizarea României au reuşit să pună în comun expertiza şi cunoştinţele acumulate la nivelul organizaţiior din sectorul public, din zona academică și din sectorul privat . Această asociere asigură realizarea în primul rând a unui conținut de calitate, dar în egală măsură va evidenţia preocupările și necesitățile fiecărui actor relevant din societate şi economie cu privire la digitalizare din perspectiva utilizării tehnologiilor inovative”.

Consultarea publică a fost dedicată administrației publice locale, cu participarea reprezentanților la vârf din partea consiliilor județene și a municipiilor.

Au fost prezenți Dragoș-Cristian Vlad, președintele ADR, Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca, Camelia Tabără, vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și Ioan Turc, primarul Municipiului Bistrița, reprezentanți ai municipiilor Arad, Timișoara și Sibiu, precum și ai Zonei Metropolitane Constanța, alături de experți implicați în elaborarea strategiei naționale de inteligență artificială

Din partea Autorității pentru Digitalizarea României au participat la dezbatere Alina Pârâială, managerul proiectului ”Cadru Strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, precum și experții implicați în elaborarea strategiei naționale de inteligență artificială.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost reprezentată de domnii Prorectori, Prof.dr.ing. Daniela Popescu și Prof.dr.ing. Gabriel Oltean, precum și de echipa de experți care gestionează procesul de elaborare a strategiei naționale de inteligență artificială.

Totodată, au fost prezenți reprezentanți ai mediului de afaceri care au prezentat soluții de inteligență artificială.

Pentru ca acest demers să fie util, la dezbateri au fost invitați reprezentanți ai agențiilor pentru dezvoltare regională Nord-Vest, Vest, Centru și Nord-Est care au prezentat principalele intervenții cuprinse în programele operaționale regionale pentru perioada 2021-2027 care vizează finanțarea de proiecte de transformare digitală.

Evenimentul este parte a unui proces mult mai amplu ce se derulează în cadrul proiectului „Cadru Strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021 – 2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014- 2020.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Imagini superbe cu râși, cerbi, caprioare, lupi si pisici salbatice surprinse in Parcul Natural Apuseni

Read Next

Expozitie de sudura si arta la Cluj