efainlacluj.ro

Institutul de oncologie și UBB MED co-fondează centrul de cercetare și abordare comprehesivă a cancerului.

INSTITUTUL DE ONCOLOGIE DIN CLUJ-NAPOCA ȘI UBBMED CO-FONDEAZĂ CENTRUL MULTIDISCIPLINAR DE CERCETARE ȘI ABORDARE COMPREHENSIVĂ A CANCERULUI

Institutul de Oncologie „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca (IOCN) și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin UBBMed – School of Health (https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/school_of_health), au fondat Centrul Multidisciplinar de Cercetare și Abordare Comprehensivă a Cancerului (Centrul Comprehensiv de Oncologie/ Comprehensive Oncological Center – https://oncology.research.ubbcluj.ro/).

Centrul are ca principal obiectiv abordarea cancerului din perspectivă complexă și integrativă bio-psiho-socială (ex. biomedicală, de sănătate, de psihologie și sănătate publică, inteligență artificială și tehnologia informației). Pornind de la o infrastructură competitivă (ex. instalația radiologică de mamografie tip SENOGRAPHE PRISTINA 3D, imagistică biomedicală avansată etc.), care va fi dezvoltată prin noi proiecte, competențele reunite în oncologie, psihologie & modificări cognitiv-comportamentale, sănătate publică și tehnologii avansate, alături de cele din zonele preclinice (ex. biologie clinică, oncogenetică, fizică medicală, chimie clinică, „health economics” etc.), vor fi puse în serviciul pacienților, inițial mai ales pentru „screeningul” și prevenția cancerului, dar și pentru noi cercetări exploratorii și aplicative care să susțină apoi aplicații inovative în acest segment al sănătății și al oncologiei în general. Acest Centru va deveni de asemenea un nucleu pentru desfășurarea de activități academice comune, întâlniri academice, cercetări științifice, conferințe și simpozioane, cu un accent particular pe aspectele multi/inter/transdisciplinare în domeniul oncologic.

Obiectivele Centrului cuprind multiple aspecte privind abordarea comprehensivă a cancerului:

(1) Promovarea Sănătății și Educația pentru Sănătate: Parteneriatul subliniază implementarea inițiativelor de sensibilizare a comunității privind prevenția cancerului, dezvoltând materiale educaționale și organizând ateliere și seminarii, precum și promovarea programelor de prevenție comprehensive, care includ prevenția primară și secundară.

(2) Diagnostic și Tratament Personalizat: Se va urmări o colaborare strânsă pentru a rafina procesele de diagnosticare și pentru a personaliza tratamentele în funcție de caracteristicile individuale ale fiecărui pacient, eforturi care sunt însoțite de inițiative destinate reducerii inechităților în accesul la îngrijiri medicale de calitate.

(3) Cercetare și Dezvoltare: Colaborarea include un angajament puternic în domeniul cercetării fundamentale și aplicate, având ca scop descoperirea de noi cunoștințe și tehnologii în oncologie, precum și elaborarea de protocoale și ghiduri clinice inovatoare.

(4) Programe Educaționale Interdisciplinare: Se vor dezvolta programe educaționale postuniversitare interdisciplinare, care să integreze diverse discipline relevante pentru a oferi o viziune holistică asupra tratării și înțelegerii cancerului.

(5) Suport Psihologic și Educațional: Parteneriatul prevede furnizarea de suport psihologic pentru pacienți și familiile acestora și implementarea de programe de educație psihologică pentru gestionarea impactului emoțional al cancerului (inclusiv pentru personal medical).

(6) Cercetare în Psiho-Oncologie și Formare Profesională: Se vor desfășura studii specializate în domeniul impactului psihologic al cancerului și al tratamentelor, împreună cu programe de formare profesională pentru psihologi și alți specialiști din sănătatea mintală.

(7) Intervenții de Grup și Suport Comunitar: Se vor iniția programe de suport în grup și inițiative comunitare pentru a asista pacienții și familiile acestora în fața provocărilor impuse de cancer, promovând în același timp sănătatea mentală și reducând stigmatul asociat cu bolile mintale.

(8) Creșterea satisfacției populației referitoare la nivelul de informare și educație pentru sănătate cât și a accesului adecvat al acesteia la intervenții preventive populaționale sau personalizate pe baza stratificării riscurilor.

(9) Creșterea accesului pacienților și a încrederii acestora în serviciile de diagnostic, tratament, paliație și suport specifice oncologiei prin implicarea activă a organizațiilor de pacienți relevante.

(10) Pilotarea dezvoltării și implementării unei rețele funcționale teritoriale pentru serviciile de diagnostic, tratament, paliație, suport și reinserție socială aferente principalelor tipuri de cancer care afectează cu precădere populația regiunii Nord Vest (catagrafiere resurse, definire nivele de competență, elaborare trasee clinice pentru profesioniști și pacienți, furnizare servicii coordonate și integrate, etc).

Centrul are doi co-coordonatori, unul din partea IOCN, prof. univ. dr. Patriciu Achimaș, iar unul din partea UBB, prof. univ. dr. Daniel David, urmând ca împreună să faciliteze abordarea complexă și integrată a cancerului. Infrastructura clinică este distribuită între cei doi parteneri și în spații comune. Infrastructura științifică pusă inițial la dispoziția Centrului pentru funcționarea acestuia rămâne în proprietatea instituției care o are sau se înregistrează la una din instituții pe baza unui acord agreat în comun de cele două instituții. Noile infrastructuri obținute în viitor de Centru vor fi de asemenea înregistrate în una din cele două instituții, pe baza unui acord agreat în comun.

Prof. univ. dr. Patriciu Achimaș, reprezentantul IOCN în acest demers, arată că atunci când cunoștințele de medicină sunt puse și într-un context psihosocial adecvat și sunt dublate de dezvoltări tehnologice, efectele pozitive și/sau inovative pentru oameni sunt mult sporite și asta este ceea ce facem prin acest demers”.

Prof. univ. dr. Daniel David, adaugă: „Mă bucur să văd această dezvoltare în cadrul UBBMed. Este un exemplu de cum trebuie abordată astăzi sănătatea în demersuri multi/inter/transdisciplinare, care, reunind abordări biomedicale, psihosociale și de inginerie & tehnologice, pot duce la servicii de sănătate eficiente pentru oamenii în nevoie și la noi inovații în sănătate, atât etice (prin implicarea științelor umaniste), cât și mai ușor acceptate de oameni (prin implicarea științelor sociale). Un astfel de demers inovativ nu poate fi generat eficient decât printr-un astfel de parteneriat între o instituție medicală și una academică comprehensivă!”

Read Previous

Straumann Group își consolidează prezența în România prin deschiderea unui nou sediu la Cluj-Napoca

Read Next

Cornel Cătoi a câștigat alegerile pentru încă un mandat de rector al USAMV Cluj.